Zákaznícka podpora:info@cykloshop.sk

Ako zasielame bicykle

BICYKEL JE PRED ODOSLANÍM KOMPLETNE ZMONTOVANÝ A NASTAVENÝ PROFESIONÁLNYM MECHANIKOM.
Po vybalení z krabice Vám stačí už len nahodiť predné koleso a pedále.

Ako zasielame bicykle a následná montáž predného kolesa a pedálov si môžete pozrieť na tomto videu:


Bicykel je zabalený v pevnej kartónovej krabici aby sa pri preprave nepoškodil

Pred zabalením bicykla do kartónovej krabice, sú z bicykla demontované pedále a vybrané predné koleso. V takomto stave vybalíte bicykel z kartónovej krabice.

Priložený je návod na použitie s potvrdeným záručným listom, kľúč č. 15 na montáž pedálov na bicykel a doklad o kúpe faktúra.

Na bicykli, ktorý ste práve vybalili z krabice chýba domontovať pedále, založiť predné koleso a nastaviť správnu výšku sedla.

Montáž predného kolesa:

Je veľmi dôležité, aby ste správne pochopili princíp rýchloupínacích záverov ("rýchloupinákov"). Nedostatočne pripevnené kolesá môžu viesť k vážnym zraneniam. Rýchloupinák umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu montáž a demontáž kolies bez akýchkoľvek nástrojov. Páku rýchloupináka je dobré zatiahnuť smerom k vidlici. Zatiahnutie smerom dopredu môže spôsobiť náhodné otvorenie napr. vetvou a pod.

Rýchloupínací mechanizmus sa skladá z dvoch častí:

  1. na jednej strane je páčka s excentrom a tiahlom
  2. na druhej strane je nastavovacia matica

Princíp uzatvorenia rýchloupínacieho mechanizmu spočíva v tom, že pootočením páčky do uzatvorenej polohy (Close), v ktorej je excenter, sa dosiahne upnutie - pritiahnutie požadovaného spoja. Naopak pootočením páčky do otvorenej polohy (Open) sa spoj uvoľní. Nápisy Open a Close sú viditeľné na páčke. Podľa toho, ktorý nápis vidíte, zistíte, či je páčka rýchlopínacieho mechanizmu v polohe Otvorený (Open) alebo Zatvorený (Close).Na to, aby bol rýchloupínací mechanizmus správne nastavený, slúži nastavovacia skrutka. Pritiahnutím, alebo povolením tejto skrutky sa nastavuje dĺžka tiahla rýchloupínacieho mechanizmu.

Nastavenie rýchloupínacieho mechanizmu:

Po vložení kolesa do rámu alebo prednej vidlice nastavte páčku do polohy Otvorená (Open). Pre dosiahnutie uzatvorenia musí páčka vykonať dráhu, ktorá opisuje polkruh. Pre správne nastavenie dĺžky tiahla pritiahnite nastavovaciu maticu tak, aby sa páčka približne do prvej polovice dráhy pohybovala ľahko - kontaktné plochy sa priblížia k hákom vidlice/rámu.

V druhej polovici dráhy páčky sila potrebná na pohyb páčkou podstatne narastá a ku koncu môže ísť páčka veľmi ťažko. Na správne zatiahnutie však stačí sila prstov, prípadne dlane. Nie je potrebné používať žiadne nástroje na predĺženie/zväčšenie páky. Na páčke je viditeľný nápis Zatvorené (Close) - kontaktné plochy stlačia háky vidlice. Pre kontrolu správneho pritiahnutia skúste páčkou pootočiť, ako keby ste chceli opísať kružnicu, alebo skúste či sa koleso vo vidlici nehýbe. Ak páčkou môžete otáčať, alebo pohnúť kolesom, koleso nie je správne upnuté.

Otvorte páčku a pritiahnite nastavovaciu maticu približne o ½ otáčky pre skrátenie tiahla a páčkou zatvorte mechanizmus. Znova prekontrolujte, či je koleso správne upnuté. Vhodnou kontrolou správneho dotiahnutia kolies je zdvihnúť koleso pár centimetrov nad zem a zhora udrieť po plášti. Ak je koleso správne upnuté, zostane pevne uchytené v ráme alebo vidlici.

Po montáži predného kolesa je potrebne založiť lanko brzdy (pokiaľ sa jedná o klasické V-brake brzdy)

Montáž pedálov:

Pedále sú naskrutkované na kľukách z opačnej strany. Vyskrutkujte pedál z kľuky a naskrutkujte z opačnej strany na tu istú kľuku. Pravý a ľavý pedál majú odlišný smer závitu, z tohto dôvodu je potrebné namontovať správny pedál do správnej kľuky. Pedále bývajú spravidla označené písmenami L a R.

Pedál s označením L je pedál ľavý a patrí do ľavej kľuky (bez prevodníka), s označením R je pravý. Pedále dotiahnite priloženým kľúčom č. 15 maximálnou možnou silou. Uťahovací moment by mal byť 40Nm.

Montáž sedla:

Výška sedla:
Ak sa posadíte na bicykel a dáte nohy na pedále s jednou nohou v spodnej polohe, pri optimálnej výške sedla by mala byť táto noha mierne pokrčená v kolene. Výšku sedla nastavíte pomocou rýchloupináku (matice) na konci sedlovej trubky. Po správnom nastavení skontrolujte dotiahnutie sedlovky.

Upozornenie:

Na sedlovke je vyznačená maximálna prípustná výška (ryska) pre jej vysunutie. Nikdy nenastavujte sedlovku nad túto rysku! Zabránite tým poškodeniu sedlovky a rámu bicykla. Toto poškodenie nie je predmetom záruky.